* สำหรับผู้ใช้งานใหม่ และผู้ที่เคยเข้าใช้งานด้วยบัญชี Digital ID
* สำหรับผู้ใช้งานที่เคยเข้าใช้งานด้วยบัญชี Mail Go Thai
แล้วเท่านั้น
คู่มือการใช้งาน